ویرایش متون تخصصی

ویرایش متون تخصصی، از نهایی ترین و عالی ترین مرحله ترجمه بشمار می رود و تلاشهای زیادی برای افزایش دقت در این مرحله انجام شده است با اینحال همچنان ناکافی است. خدمات ویرایش متون تخصصی برگرفته از تجارب حاصل از اشتباهات رایج در ترجمه، به رایگان ارائه می گردد. برای استفاده از این خدمات نیاز به ثبت نام یا ورود از طریق یکی از شبکه های مجازی میسر می باشد. لطفا به لینک زیر وارد شوید:

ویرایش تخصصی

JapanKoreaDanishFinlandGreekIrelandNorwaySpainSaudi ArabiaSwedishEnglishUSADutchRussiaChinaItalyFrenchTurkeyGermanIran