در میان زبانهای زنده در سطح جهانی، بی تردید ترجمه آلمانی یکی از دشوارترین ترجمه های به شمار می آید. پیچیدگی های تصریفی آلمانی در کنار پیچیدگی در ساخت، ترجمه آلمانی را با موانع زیادی روبرو می سازد.

JapanKoreaDanishFinlandGreekIrelandNorwaySpainSaudi ArabiaSwedishEnglishUSADutchRussiaChinaItalyFrenchTurkeyGermanIran